من با طبیعتم
۲۰ آذر ۱۳۹۷

جشنواره بزرگ «من با طبیعتم» فروشگاه های زنجیره ای هایپرمی

مجموعه فروشگاه‌های زنجیره ای هایپرمی در تداوم عمل به رسالت مسئولیت اجتماعی خود، جشنواره بزرگ «من با طبیعتم» با شعار هایپرمی حامی محیط زیست را برگزار می‌کند.