نماینده مردم انزلی در مجلس بابیان اینکه پسماند استانهای شمالی نیازمند تدابیر کارشناسی شده است،گفت: رفع معضلات آب و فاضلاب شهری و روستایی بندرانزلی ضروری است.
نماینده مردم انزلی در مجلس بابیان اینکه پسماند استانهای شمالی نیازمند تدابیر کارشناسی شده است،گفت: رفع معضلات آب و فاضلاب شهری و روستایی بندرانزلی ضروری است. ۲۳ آذر ۱۴۰۰

نماینده مردم انزلی در مجلس بابیان اینکه پسماند استانهای شمالی نیازمند تدابیر کارشناسی شده است،گفت: رفع معضلات آب و فاضلاب شهری و روستایی بندرانزلی ضروری است.

پسماند استانهای شمالی نیازمند تدابیر کارشناسی شده است نماینده مردم انزلی در مجلس بابیان اینکه پسماند استانهای شمالی نیازمند تدابیر کارشناسی شده است،گفت: رفع معضلات آب و فاضلاب شهری و روستایی بندرانزلی ضروری است.  به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از خبرگزاری خانه ملت، احمد دنیامالی در تشریح نشست مشترکِ با وزیر نیرو، […]