نماینده مردم  بندرانزلی  در مجلس،گفت: رفع مشکلات معیشتی معلمان در اولویت قرار بگیرد.
نماینده مردم  بندرانزلی  در مجلس،گفت: رفع مشکلات معیشتی معلمان در اولویت قرار بگیرد. ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نماینده مردم  بندرانزلی  در مجلس،گفت: رفع مشکلات معیشتی معلمان در اولویت قرار بگیرد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// نماینده مردم  بندرانزلی  در مجلس،گفت: رفع مشکلات معیشتی معلمان در اولویت قرار بگیرد.