نماینده مردم بندرانزلی در مجلس در بازدید از روستای تربگوده شهرستان بندرانزلی از پیگیری حل مشکل پمپاژ آب کشاورزی این روستا خبر داد.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس در بازدید از روستای تربگوده شهرستان بندرانزلی از پیگیری حل مشکل پمپاژ آب کشاورزی این روستا خبر داد. ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس در بازدید از روستای تربگوده شهرستان بندرانزلی از پیگیری حل مشکل پمپاژ آب کشاورزی این روستا خبر داد.

دنیا مالی مطرح کرد: پیگیری حل مشکل پمپاژ آب کشاورزی روستای تربگوده بندرانزلی نماینده مردم بندرانزلی در مجلس در بازدید از روستای تربگوده شهرستان بندرانزلی از پیگیری حل مشکل پمپاژ آب کشاورزی این روستا خبر داد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از خبرگزاری خانه ملت، احمد دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی و عضو […]