نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: نخیلات شهرستان دشتستان نیازمند تحول اساسی است و طرح تحول نقش بسیار مهمی در این زمینه خواهد داشت.
نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: نخیلات شهرستان دشتستان نیازمند تحول اساسی است و طرح تحول نقش بسیار مهمی در این زمینه خواهد داشت. ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: نخیلات شهرستان دشتستان نیازمند تحول اساسی است و طرح تحول نقش بسیار مهمی در این زمینه خواهد داشت.

نخیلات شهرستان دشتستان نیازمند تحول اساسی است نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: نخیلات شهرستان دشتستان نیازمند تحول اساسی است و طرح تحول نقش بسیار مهمی در این زمینه خواهد داشت. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم به نقل از خبرگزاری خانه ملت، ابراهیم رضایی در جمع اهالی روستای فاریاب اظهار کرد: شانی جز خدمت […]