نماینده مردم دشتستان در مجلس
۳۰ بهمن ۱۴۰۰

رضایی در جمع مردم آب پخش: حل مشکل سند اراضی مردم آب پخش و دیگر نقاط دشتستان در سطح ملی دنبال می شود

رضایی در جمع مردم آب پخش: حل مشکل سند اراضی مردم آب پخش و دیگر نقاط دشتستان در سطح ملی دنبال می شود نماینده مردم دشتستان در مجلس در جمع مردم آب پخش گفت:حل مشکل سند اراضی مردم آب پخش و دیگر نقاط دشتستان در سطح ملی دنبال می شود. رضایی در جمع مردم آب […]