نوآوری
۰۳ مرداد ۱۳۹۷
استاد هوشنگ عباس زاده عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

روابط عمومی ها بپذیرند شغل سختی انتخاب کرده اند

اگر مدیران و کارشناسان روابط عمومی به خودباوری لازم دست پیدا کنند می توانند با خلاقیتها و نو آوریهای خود مدیران سازمان را مجاب نمایند که نسبت به عملکرد روابط عمومی اعتنا داشته باشند ، که این خود یکی از موانع و معضلاتی است که بر سر راه روابط عمومی هاست.