هشتمین نشست شورای هماهنگی مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی کشور
۱۷ مهر ۱۳۹۷
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

بهترین روش برای روابط عمومی ها حرکت به سمت راه حل گرایی و دوری از روش های سنتی مرسوم است

کار روابط عمومی فی نفسه کار سختی است و در این ایام به دلیل شرایط بحرانی سخت تر شده است. در چنین شرایطی بهترین روش برای روابط عمومی ها حرکت به سمت راه حل گرایی و دوری از روش های سنتی مرسوم است.