هفته روابط عمومی
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
انتخاب شعار اصلی هفته روابط عمومی

روابط‌عمومی؛ تفاهم – تعامل – مسؤولیت اجتماعی

از سوی رئیس ستاد برگزاری هفته روابط‌عمومی عناوین روزهای این هفته در سال ۱۳۹۷ اعلام شد.