همایش روابط عمومی
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
همزمان با روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران

همزمان با روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، «دومین رخداد ملی بررسی مسائل و چالش های روابط عمومی ایران»، 25 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود.