هواپیماهای بدون سرنشین
۰۵ شهریور ۱۳۹۷
تازه های روابط عمومی

نگرانی های روزنامه نگاری پهباد

بزرگترین مانع برای پذیرش گسترده هواپیماهای بدون سرنشین در روزنامه نگاری، محیطی پیچیده نظارتی حول استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین، در کنار مسایل اخلاقی حول نگرانی های تخطی از حریم خصوصی است.