وزارت صنعت معدن و تجارت
۰۳ شهریور ۱۳۹۷
در همایش مدیران روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید شد:

باید استقلال روابط عمومی را حفظ کرد

همایش مدیران روابط عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت با میزبانی ایران خودرو در محل این کارخانه برگزار شد. در این جلسه ضمن استماع نقطه نظرات مدیران روابط عمومی استانها و طرح مشکلات آنها, پیام برازجانی رییس مرکز روابط عمومی و عباس عبدی به توضیح درباره این نظرات و مشکلات پرداختند.