پدرام پاک آیین
مدیرکل روابط عمومی مجلس تغییر کرد 24 ژوئن 2019
انتصابات

مدیرکل روابط عمومی مجلس تغییر کرد

پدرام پاک آیین جایگزین مهدی کیایی در روابط عمومی مجلس شورای اسلامی شد.