پذیرش مقاله در سومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات
پذیرش مقاله در سومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات 11 ژانویه 2022

پذیرش مقاله در سومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات

پذیرش مقاله در سومین شماره فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم  اولین نسخه این فصلنامه به شماره مجوز ۸۸۳۲۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیر مسئولی و صاحب امتیازی دکتر محمدرضا حقیقی و سردبیری دکتر فیروز دیندار فرکوش منتشر شد. دکتر محمد سلطانی فر،دکتر فواد […]