پلتفرم بیزینس پابلیشر
۱۷ دی ۱۳۹۷

چگونه «فوربس» انقلاب روزنامه نگاری فرامدرن را پایه ریزی می کند؟

این ابزار جدید Bertie نام دارد و خروجی مقالات مطبوعات را قوی تر سازماندهی می کند. درواقع این ابزار یک نسخه امتحانی از مقالات مورد نظر کاربران ارائه می کند که به راحتی امکان پاکسازی دارند و نیازی به نوشتن مقاله کامل و ادیت نیز وجود ندارد. این سیستم به شدت مورد استقبال فوربس قرار گرفته است.