پوشش رسانه ها از زلزله کرمانشاه
مصاحبه تلفنی مسئولان مختلف با رسانه ها موجب تعارض در بیان آمارها می شود 28 نوامبر 2018
تحلیل نصراللهی درباره پوشش رسانه ها از زلزله کرمانشاه

مصاحبه تلفنی مسئولان مختلف با رسانه ها موجب تعارض در بیان آمارها می شود

نصراللهی درباره پوشش رسانه ها از زلزله کرمانشاه گفت: مصاحبه تلفنی مسئولان مختلف با رسانه ها موجب تعارض در بیان آمارها می شود.