پژمان‌فر
ورود روابط عمومی وزارت ارتباطات در حوزه‌ مسائل نرم افزاری غیرقانونی است 02 ژانویه 2019

ورود روابط عمومی وزارت ارتباطات در حوزه‌ مسائل نرم افزاری غیرقانونی است

عضو ارشد کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فقط مسئولیت زیرساخت و سخت افزار را بر عهده دارد و نه نرم افزار را، اما متأسفانه در حوزه‌ مسائل نرم افزاری دخالت می‌کنند، ورود پیدا کرده و سفارش کار هم می‌دهند.