پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
چاپ مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» 26 سپتامبر 2018
همراه با کتاب

چاپ مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی»

مجموعه سه‌جلدی «از سیاست‌گذاری تا سنجش فرهنگی» توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.