پیام برازجانی
۱۵ آبان ۱۳۹۷

هم اندیشی مرکز روابط عمومی وزارت صنعت با سازمان های معدنی

اولین نشست رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران روابط عمومی شرکت ها و سازمان های معدنی زیر مجموعه وزارت صمت برگزار شد.