چهارمین گردهمایی مدیران روابط عمومی جهاددانشگاهی
۰۲ مرداد ۱۳۹۸

برگزاری چهارمین گردهمایی مدیران روابط عمومی جهاد دانشگاهی

چهارمین گردهمایی مدیران روابط عمومی جهاددانشگاهی و فعالان این حوزه، 27 تیر ماه با حضور رئیس جهاد دانشگاهی، معاون مطبوعاتی امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد و رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در این دانشگاه برگزار شد.