«کاربرد چهره شناسی در روابط عمومی »
۲۷ مهر ۱۴۰۰

«کاربرد چهره شناسی در روابط عمومی »

  دکترقربانعلی تنگ شیر مدرس دانشگاه «کاربرد چهره شناسی در روابط عمومی » در روابط عمومی ها برای ارائه خدمات بیشتر در راستا شفافیت هر چه بیشتر و شناخت مخاطبان استفاده از تکنیک های چهره شناسی و روانشناسی کمک بسیار ارزشمندی در ارائه خدمات بیشتر و ارتباط ارزشمند را خواهند داشت. هر دانشی که بتواند […]