«کی بود، کی بود؟ من نبودم!»
۰۹ آبان ۱۴۰۰

«کی بود، کی بود؟ من نبودم!»

«کی بود، کی بود؟ من نبودم!» وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: آن‌چه در امور اجرایی کشور ما ایراد دارد، فرآیندهاست. یک فرآیند مهم هم در این میان، عدم تناسب اختیارات و مسوولیت‌هاست. این فرآیند اشتباه و این عدم تناسب، ریشه‌ بسیاری از اشکالات است. ریشه‌ای که تا حل نشود، چرخه‌ «کی بود، […]