۳۴۲ شهر در وضعیت آبی
آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای ایران ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای ایران

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای ایران ۳۴۲ شهر در وضعیت آبی