آدرس :

تهران – خیابان انقلاب – ابتدای خیابان قدس – ساختمان شماره ۳ – طبقه ۳ واحد ۱۱

تلفن : ۶۶۹۶۲۵۱۶

نمابر : ۶۶۹۶۲۵۱۷

پست الکترونیک : info@pra8.ir