آخرین اخبار
همکاری Ask Photos و هوش مصنوعی برای یادآوری جزئیات کوچک ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

همکاری Ask Photos و هوش مصنوعی برای یادآوری جزئیات کوچک

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// همکاری Ask Photos و هوش مصنوعی برای یادآوری جزئیات کوچک

استفاده کارکنان سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها از خدمات سامانه “بتا” بانک رفاه کارگران امکان‌پذیر شد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

استفاده کارکنان سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها از خدمات سامانه “بتا” بانک رفاه کارگران امکان‌پذیر شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// استفاده کارکنان سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها از خدمات سامانه "بتا" بانک رفاه کارگران امکان‌پذیر شد

سیزدهمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات به مناسبت روز جهانی روابط عمومی منتشر شد ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

سیزدهمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات به مناسبت روز جهانی روابط عمومی منتشر شد

سیزدهمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات به مناسبت روز جهانی روابط عمومی منتشر شد

حمایت‌های بانک رفاه کارگران از خانواده و جوانی جمعیت مورد تقدیر قرار گرفت ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

حمایت‌های بانک رفاه کارگران از خانواده و جوانی جمعیت مورد تقدیر قرار گرفت

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// حمایت‌های بانک رفاه کارگران از خانواده و جوانی جمعیت مورد تقدیر قرار گرفت

هدف بانک رفاه کارگران حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی است ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

هدف بانک رفاه کارگران حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی است

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// هدف بانک رفاه کارگران حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی است

سرمایه بانک رفاه کارگران ۳۳ برابر شد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

سرمایه بانک رفاه کارگران ۳۳ برابر شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// سرمایه بانک رفاه کارگران ۳۳ برابر شد

طرح تسهیلاتی “میز کارگزاری” بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

طرح تسهیلاتی “میز کارگزاری” بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// طرح تسهیلاتی "میز کارگزاری" بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد

طرح “کارگشا” بانک رفاه کارگران تمدید شد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

طرح “کارگشا” بانک رفاه کارگران تمدید شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// طرح "کارگشا" بانک رفاه کارگران تمدید شد

وکالتی کردن حساب مشتریان به صورت حضوری و غیرحضوری برای شرکت در طرح عرضه خودروهای برقی وارداتی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

وکالتی کردن حساب مشتریان به صورت حضوری و غیرحضوری برای شرکت در طرح عرضه خودروهای برقی وارداتی

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// وکالتی کردن حساب مشتریان به صورت حضوری و غیرحضوری برای شرکت در طرح عرضه خودروهای برقی وارداتی

بهرام فرهی پژوهشگر برتر فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات شد ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

بهرام فرهی پژوهشگر برتر فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم :// بهرام فرهی پژوهشگر برتر فصلنامه پژوهش های نوین در علوم ارتباطات شد