پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// پیش‌بینی بودجه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای وزارت ارتباطات

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

پیش‌بینی بودجه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای وزارت ارتباطات

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۱۵ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۳۸۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است.

پیش‌بینی بودجه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای وزارت ارتباطات

در لایحه بودجه سال  ۱۴۰۲ دولت همچنین برای سازمان های  زیرمجموعه وزارت ارتباطات مانند پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ملی پست بودجه ای در نظر گرفته شده است.

به طور مثال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۶۵ میلیارد و ۵۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، سازمان تنظیم مقررات ۲۷۳ میلیارد و ۲۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، شرکت ملی پست ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و برای خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد و ۶۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است که در مجموع حدود ۱۵ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۳۸۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای این حوزه در نظر گرفته شده است.

گفتنی است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای شرکت ارتباطات زیرساخت بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است.