پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// ابوذر خواجوی نسب مدیر روابط‌عمومی‌ امور بین الملل شرکت گل گهر شد.

انتصاب مدیر روابط‌عمومی‌ امور بین الملل شرکت گل گهر

طی حکمی از سوی مهندس عتیقی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، ابوذر خواجویی نسب به عنوان سرپرست جدید مدیریت روابط‌عمومی‌ و امور بین الملل شرکت گل گهر منصوب شد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// ابوذر خواجوی نسب مدیر روابط‌عمومی‌ امور بین الملل شرکت گل گهر شد.

حکمی از سوی مهندس عتیقی، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، ابوذر خواجویی نسب به عنوان سرپرست جدید مدیریت روابط‌عمومی‌ و امور بین الملل شرکت گل گهر منصوب شد.