پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از بانک مرکزی؛ مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.

گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است.

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران