پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم -|| مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی حکمی محسن مؤمنی را به عنوان مشاور مدیرعامل و سرپرست روابط‌عمومی این شرکت منصوب کرد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم || مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی حکمی محسن مؤمنی را به عنوان مشاور مدیرعامل و سرپرست روابط‌عمومی این شرکت منصوب کرد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، علی‌اکبر نژادعلی در این حکم از خدمات ارزنده محمدرضا اشراقی در طول تصدی مسئولیت مذکور قدردانی به عمل آورد.

توجه جدی به سرمایه‌های اصلی شرکت (نیروی انسانی) و ایجاد انگیزه‌های مناسب برای آنها و ارتقاء فرهنگ سازمانی، توجه ویژه به اصل تکریم ارباب رجوع، حفظ شأن و جایگاه همه کارکنان و مراجعین محترم، تعامل و ارتباط مؤثر با اصحاب رسانه‌های جمعی و خبرنگاران به ویژه خبرنگاران حوزه نفت و انرژی برخی از مواردی بوده که مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در حکم محسن مؤمنی به آن توجه ویژه داشته است.