پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// جلد سوم کتاب مدیریت روابط عمومی(رسانه های دیداری و شنیداری) منتشر شد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

جلد سوم کتاب مدیریت روابط عمومی(رسانه های دیداری و شنیداری) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مجموعه کتب ۴ جلدی مدیریت روابط عمومی ،در حال انتشار است.

این مجموعه ۴ جلدی توسط مولفین این کتب دکتر محمدرضا حقیقی،دکتر ناهید خوشنویس و بهرام فرهی از اساتید و محققان حوزه روابط عمومی و ارتباطات کشور در حال انتشار است.دکتر محمدرضا حقیقی گفت این مجموعه ۴ جلدی شامل:

۱- کتاب مدیریت روابط عمومی (فنون،وظایف،عملکرد) – جلد اول

۲- کتاب مدیریت روابط عمومی ( مراسم و تشریفات ) – جلد دوم

۳- کتاب مدیریت روابط عمومی ( رسانه های دیداری و شنیداری ) – جلد سوم

۴- کتاب مدیریت روابط عمومی ( روش های نوین تبلیغ ) – جلد چهارم

بوده  و جلد چهارم این مجموعه کتاب، که بیش از یک سال توسط مولفین در حال نگارش است تا اسفند ماه سال جاری در اختیار علاقمندان حوزه ارتباطات و روابط عمومی کشور قرار خواهد گرفت.