پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// جلد ششم از مجموعه کتب مدیریت روابط عمومی (کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی و ارتباطات)  منتشر شد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

 جلد ششم کتاب مدیریت روابط عمومی (کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی و ارتباطات) از مجموعه ۱۰ جلدی کتب روابط عمومی و ارتباطات کشور با حمایت انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات منتشر شد.

کتاب مدیریت روابط عمومی شامل مباحث روز کاربرد هوشمندسازی در روابط عمومی و پردازش اطلاعات  در ۱۵۰ صفحه در تیراز ۱۰۰۰ عدد وبا قیمت ۱۴۰۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شد.

مجموعه کتب ۱۰ جلدی مدیریت روابط عمومی،توسط مولفین این کتاب دکتر محمدرضا حقیقی،دکتر ناهید خوشنویس و بهرام فرهی از اساتید و محققان حوزه روابط عمومی و ارتباطات کشور در حال انتشار است.دکتر محمدرضا حقیقی گفت تا به حال ۶ عنوان ذیل از این مجموعه ۱۰ جلدی شامل:

۱- کتاب مدیریت روابط عمومی (فنون،وظایف،عملکرد) – جلد اول

۲- کتاب مدیریت روابط عمومی ( مراسم و تشریفات ) – جلد دوم

۳- کتاب مدیریت روابط عمومی ( رسانه های دیداری و شنیداری ) – جلد سوم

۴- کتاب مدیریت روابط عمومی ( روش های نوین تبلیغ ) – جلد چهارم

۵-کتاب مدیریت روابط عمومی(جمع آوری و پردازش اطلاعات) – جلد پنجم

۶-کتاب مدیریت روابط عمومی (کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی و ارتباطات)-جلد۶

منتشر و در اختیار علاقمندان حوزه ارتباطات و روابط عمومی کشور قرار گرفته است.