پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// همزمان با اولین روز انتخابات مبارک و شایسته ریاست جمهوری کشور، جلد هفتم کتاب مدیریت روابط عمومی (شیوه های نوین اقناع و ترغیب) از مجموعه ۱۰ جلدی کتب روابط عمومی و ارتباطات کشور با حمایت انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات منتشر شد. کتاب شیوه های نوین اقناع […]

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

همزمان با اولین روز انتخابات مبارک و شایسته ریاست جمهوری کشور، جلد هفتم کتاب مدیریت روابط عمومی (شیوه های نوین اقناع و ترغیب) از مجموعه ۱۰ جلدی کتب روابط عمومی و ارتباطات کشور با حمایت انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات منتشر شد.

کتاب شیوه های نوین اقناع و ترغیب شامل مباحث روز کاربرد هوشمندسازی در روابط عمومی و پردازش اطلاعات  در ۲۱۰ صفحه در تیراز ۱۰۰۰ عدد وبا قیمت ۱۸۰۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شد.

مجموعه کتب ۱۰ جلدی مدیریت روابط عمومی،توسط مولفین این کتاب دکتر محمدرضا حقیقی،دکتر ناهید خوشنویس و استاد بهرام فرهی از اساتید و محققان حوزه روابط عمومی و ارتباطات کشور منتشر شد.دکتر محمدرضا حقیقی رییس انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات گفت تا به حال۷ عنوان ذیل از این مجموعه ۱۰ جلدی شامل:

۱- کتاب مدیریت روابط عمومی (فنون،وظایف،عملکرد) – جلد اول

۲- کتاب مدیریت روابط عمومی ( مراسم و تشریفات ) – جلد دوم

۳- کتاب مدیریت روابط عمومی ( رسانه های دیداری و شنیداری ) – جلد سوم

۴- کتاب مدیریت روابط عمومی ( روش های نوین تبلیغ ) – جلد چهارم

۵-کتاب مدیریت روابط عمومی(جمع آوری و پردازش اطلاعات) – جلد پنجم

۶-کتاب مدیریت روابط عمومی (کاربرد هوش مصنوعی در روابط عمومی و ارتباطات)-جلد۶

۷-کتاب مدیریت روابط عمومی (شیوه های نوین اقناع و ترغیب) – جلد۷

منتشر و در اختیار علاقمندان حوزه ارتباطات و روابط عمومی کشور قرار گرفته است.استاد بهرام فرهی نایب رییس انجمن و دکتر ناهید خوشنویس عضو هیات مدیره انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات کشور می باشند.