پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// رئیس سندیکای مخابرات: پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند تسهیلگر ارتباطات بین‌المللی باشند

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

رئیس سندیکای مخابرات: پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند تسهیلگر ارتباطات بین‌المللی باشند

رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: استفاده از پیام‌رسان‌ها با هدف برقراری ارتباط گروهی و یا با افراد خاص صرف نظر از موقعیت مکانی و یا ملیت و محل سکونت دائم و یا موقت آنها به‌منظور ارتباطات شخصی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می‌باشد که پیام‌رسان‌های داخلی فاقد چنین قابلیتی به‌طور کامل هستند و نمی‌توانند تسهیلگر ارتباطات بین‌المللی باشند.

رئیس سندیکای مخابرات: پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌توانند تسهیلگر ارتباطات بین‌المللی باشند

حسین ریاضی پیرامون ارزیابی عملکرد سکوها و پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: استفاده از پیام‌رسان‌ها با هدف برقراری ارتباط گروهی و یا با افراد خاص، صرف نظر از موقعیت مکانی و یا ملیت و محل سکونت دائم و یا موقت آنها به‌منظور ارتباطات شخصی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که پیام‌رسان‌های داخلی فاقد چنین قابلیتی به‌طور کامل هستند و برای برقراری ارتباط با افراد و یا شرکت‌هایی که شماره موبایل ایرانی ندارند و ایرانی نیستند و یا ایرانی هستند ولیکن مقیم خارج از کشور هستند، مشکلاتی دارند ولذا نمی‌توانند تسهیلگر ارتباطات بین‌المللی باشند.

رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: به واسطه تسهیلگری که پیام‌رسان‌های خارجی در روابط اقتصادی و آموزشی و صنعتی و بازرگانی انجام می‌دهند، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بر روی آنها شکل گرفته است و محدودیت‌هایی که به برخی پیام‌رسان‌های خارجی اعمال شده است، برای رشد اقتصادی کشور مانع ایجاد کرده است که نتیجه آن کاهش رشد صادرات و فعالیت‌های اقتصادی در کشور میباشد ولذا بایستی طوری مدیریت گردد که محدودیت‌ها برداشته شود.