پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// پایگاه خبری ارتباطات و تجارت متولد شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

پایگاه خبری ارتباطات و تجارت متولد شد

همزمان با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی،پایگاه خبری  ارتباطات و تجارت  با مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،به عنوان بازوی ارتباطی مدیران روابط عمومی کشور مجوز فعالیت گرفت.این پایگاه خبری با مدیر مسولی و صاحب امتیازی دکتر محمدرضا حقیقی از اساتید حوزه ارتباطات و روابط عمومی کشور و در راستای اهداف و وظایف خطیر ارتباطی کشور در حوزه اطلاع رسانی و نشر اخبار و تعامل مدیران روابط عمومی فعالیت خواهد کرد.حقیقی با بیش از ربع قرن فعالیت در حوزه روابط عمومی و ارتباطات به عنوان استاد دانشگاه و مولف ۳۴ جلد کتاب تخصصی و بطور همزمان مدیر مسول و صاحب امتیاز پایگاه خبری “روابط عمومی هنر هشتم” ،مدیر مسول و صاحب امتیاز پایگاه خبری ارتباطات و تجارت ،مدیر مسول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی-تخصصی “پژوهش های نوین در علوم ارتباطات” ، هدایت این گروه رسانه ای را به عهده دارد.حقیقی سوابقی نظیر رییس انجمن روابط عمومی ایران،دبیر انجمن روابط عمومی ایران،مدیر روابط عمومی شرکت سایپا،مدیر روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر و… تالیف ۳۵ مقاله علمی تخصصی و علمی پژوهشی داخلی و بین المللی را در کارنامه خود دارد.