دکتر محمدرضا حقیقی مدیر مسول و صاحب امتیاز پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم
سامانه مدیریت یکپارچه کارت “می‌کارت” افتتاح شد ۰۶ مهر ۱۴۰۲

سامانه مدیریت یکپارچه کارت “می‌کارت” افتتاح شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// سامانه مدیریت یکپارچه کارت "می‌کارت" افتتاح شد

پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت آغاز هفته وحدت ۰۶ مهر ۱۴۰۲

پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت آغاز هفته وحدت

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// پیام مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت آغاز هفته وحدت

پایگاه اورژانس شهدای بانک رفاه کارگران افتتاح شد ۰۶ مهر ۱۴۰۲

پایگاه اورژانس شهدای بانک رفاه کارگران افتتاح شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// پایگاه اورژانس شهدای بانک رفاه کارگران افتتاح شد

“مشتری‌مداری” رویکرد بنیادین بانک رفاه کارگران در ارائه خدمات است ۰۶ مهر ۱۴۰۲

“مشتری‌مداری” رویکرد بنیادین بانک رفاه کارگران در ارائه خدمات است

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// "مشتری‌مداری" رویکرد بنیادین بانک رفاه کارگران در ارائه خدمات است

Ebay متهم به فروش محصولات مخرب محیط زیست شد ۰۶ مهر ۱۴۰۲

Ebay متهم به فروش محصولات مخرب محیط زیست شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// Ebay متهم به فروش محصولات مخرب محیط زیست شد

متا از هوش مصنوعی دارای «شخصیت» در پیام‌رسان خود استفاده خواهد کرد ۰۶ مهر ۱۴۰۲

متا از هوش مصنوعی دارای «شخصیت» در پیام‌رسان خود استفاده خواهد کرد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// متا از هوش مصنوعی دارای «شخصیت» در پیام‌رسان خود استفاده خواهد کرد

چت‌جی‌پی‌تی اکنون صحبت می‌کند، گوش می‌دهد و می‌فهمد ۰۵ مهر ۱۴۰۲

چت‌جی‌پی‌تی اکنون صحبت می‌کند، گوش می‌دهد و می‌فهمد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// چت‌جی‌پی‌تی اکنون صحبت می‌کند، گوش می‌دهد و می‌فهمد

آموزش: روش استفاده از قابلیت Screen Distance آیفون در iOS 17 برای حفاظت از چشم‌ها ۰۵ مهر ۱۴۰۲

آموزش: روش استفاده از قابلیت Screen Distance آیفون در iOS 17 برای حفاظت از چشم‌ها

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// آموزش: روش استفاده از قابلیت Screen Distance آیفون در iOS 17 برای حفاظت از چشم‌ها

ساخت اولین دوچرخه برقی که نیازی به باتری ندارد ۰۴ مهر ۱۴۰۲

ساخت اولین دوچرخه برقی که نیازی به باتری ندارد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// ساخت اولین دوچرخه برقی که نیازی به باتری ندارد

پادکست‌های اسپاتیفای مجهز به مترجم می‌شوند ۰۴ مهر ۱۴۰۲

پادکست‌های اسپاتیفای مجهز به مترجم می‌شوند

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// پادکست‌های اسپاتیفای مجهز به مترجم می‌شوند