پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// جلد چهارم کتاب مدیریت روابط عمومی(روش های نوین تبلیغ ) منتشر شد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

جلد چهارم کتاب مدیریت روابط عمومی(روش های نوین تبلیغ ) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) ، جلد چهارم کتاب مدیریت روابط عمومی (روش های نوین تبلیغ) از مجموعه ۶ جلدی کتب مدیریت روابط عمومی منتشر شد.

کتاب مدیریت روابط عمومی(روش های نوین تبلیغ ) شامل مباحث روز روابط عمومی و تبلیغات در ۱۷۳ صفحه وبا قیمت ۱۳۰۰۰۰ تومان روانه بازار نشر شد.

مجموعه کتب ۶ جلدی مدیریت روابط عمومی،توسط مولفین این کتب دکتر محمدرضا حقیقی،دکتر ناهید خوشنویس و بهرام فرهی از اساتید و محققان حوزه روابط عمومی و ارتباطات کشور در حال انتشار است.دکتر محمدرضا حقیقی گفت تا به حال ۴ عنوان ذیل از این مجموعه ۶ جلدی شامل:

۱- کتاب مدیریت روابط عمومی (فنون،وظایف،عملکرد) – جلد اول

۲- کتاب مدیریت روابط عمومی ( مراسم و تشریفات ) – جلد دوم

۳- کتاب مدیریت روابط عمومی ( رسانه های دیداری و شنیداری ) – جلد سوم

۴- کتاب مدیریت روابط عمومی ( روش های نوین تبلیغ ) – جلد چهارم

منتشر و در اختیار علاقمندان حوزه ارتباطات و روابط عمومی کشور قرار گرفته است.