سامسونگ با «گاوس» هوش‌مصنوعی مولد را به گلکسی S24 می‌آورد
سامسونگ با «گاوس» هوش‌مصنوعی مولد را به گلکسی S24 می‌آورد ۲۸ آبان ۱۴۰۲

سامسونگ با «گاوس» هوش‌مصنوعی مولد را به گلکسی S24 می‌آورد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// سامسونگ با «گاوس» هوش‌مصنوعی مولد را به گلکسی S24 می‌آورد