سرپرست روابط‌عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد
سرپرست روابط‌عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد ۲۱ مرداد ۱۴۰۲

سرپرست روابط‌عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// سرپرست روابط‌عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد