دکتر محمدرضا حقیقی رییس انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات
فصلنامه علمی – تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات شماره زمستان ۱۴۰۲ با حمایت انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات منتشر شد ۱۶ دی ۱۴۰۲

فصلنامه علمی – تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات شماره زمستان ۱۴۰۲ با حمایت انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات منتشر شد

پایگاه خبری-تحلیلی روابط عمومی هنر هشتم:// فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات شماره پاییز 1402 با حمایت انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات منتشر شد

۰۴ دی ۱۴۰۲

   پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://        ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌‌خوانی در فرهنگ‌سرای ارسباران     

فصلنامه علمی – تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات شماره زمستان ۱۴۰۲ منتشر می شود ۰۴ دی ۱۴۰۲

فصلنامه علمی – تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات شماره زمستان ۱۴۰۲ منتشر می شود

پایگاه خبری-تحلیلی روابط عمومی هنر هشتم:// فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات شماره زمستان 1402 منتشر می شود

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در مراسم غبارروبی گلزار شهدا : گام برداشتن در مسیر اهداف شهدا، مسئولیت همگانی است ۱۱ آذر ۱۴۰۲

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در مراسم غبارروبی گلزار شهدا : گام برداشتن در مسیر اهداف شهدا، مسئولیت همگانی است

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// مدیرعامل بانک رفاه کارگران در مراسم غبارروبی گلزار شهدا :

برگزاری مسابقات فوتبال گل کوچک در ارم سبز ۰۲ آبان ۱۴۰۲

برگزاری مسابقات فوتبال گل کوچک در ارم سبز

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// برگزاری مسابقات فوتبال گل کوچک در ارم سبز

همایش مدیریت ریسک و بیمه شرکت بیمه کوثر با حمایت معنوی پژوهشکده بیمه برگزار شد. ۰۲ آبان ۱۴۰۲

همایش مدیریت ریسک و بیمه شرکت بیمه کوثر با حمایت معنوی پژوهشکده بیمه برگزار شد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// همایش مدیریت ریسک و بیمه شرکت بیمه کوثر با حمایت معنوی پژوهشکده بیمه برگزار شد.

قدردانی معاون رئیس جمهور از مدیرعامل بانک رفاه کارگران ۲۹ مهر ۱۴۰۲

قدردانی معاون رئیس جمهور از مدیرعامل بانک رفاه کارگران

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// قدردانی معاون رئیس جمهور از مدیرعامل بانک رفاه کارگران

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از آمادگی این بانک به منظور حمایت از رونق تولید و اشتغالزایی در استان مازندران خبر داد. ۱۹ مهر ۱۴۰۲

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از آمادگی این بانک به منظور حمایت از رونق تولید و اشتغالزایی در استان مازندران خبر داد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// حمایت بانک رفاه کارگران از رونق تولید و اشتغالزایی در استان مازندران

حمات انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات از همایش فرهنگ،رسانه و تحولات نسلی ۱۹ مهر ۱۴۰۲

حمات انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات از همایش فرهنگ،رسانه و تحولات نسلی

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// فراخوان پذیرش مقاله همایش ملی فرهنگ،رسانه و تحولات نسلی

حمایت علمی انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات از فصلنامه علمی – تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات ۱۵ مهر ۱۴۰۲

حمایت علمی انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات از فصلنامه علمی – تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات

پایگاه خبری-تحلیلی روابط عمومی هنر هشتم:// حمایت علمی انجمن توسعه و ترویج روابط عمومی و ارتباطات از فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش های نوین در علوم ارتباطات