همکاری مایکروسافت و OpenAI برای پروژه دیتاسنتر 100 میلیارد دلاری
همکاری مایکروسافت و OpenAI برای پروژه دیتاسنتر ۱۰۰ میلیارد دلاری ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

همکاری مایکروسافت و OpenAI برای پروژه دیتاسنتر ۱۰۰ میلیارد دلاری

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// همکاری مایکروسافت و OpenAI برای پروژه دیتاسنتر 100 میلیارد دلاری