پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مجموعه کتب 4 جلدی مدیریت روابط عمومی منتشر خواهد شد.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) مجموعه کتب ۴ جلدی مدیریت روابط عمومی منتشر خواهد شد.

این مجموعه ۴ جلدی توسط مولفین این کتب دکتر محمدرضا حقیقی،دکتر ناهید خوشنویس و بهرام فرهی از اساتید و محققان حوزه روابط عمومی و ارتباطات کشور منتشر خواهد شد.مجموعه ۴ جلدی شامل:

۱- کتاب مدیریت روابط عمومی (فنون،وظایف،عملکرد) – جلد اول

۲- کتاب مدیریت روابط عمومی ( مراسم و تشریفات ) – جلد دوم

۳- کتاب مدیریت روابط عمومی ( رسانه های دیداری و شنیداری ) – جلد سوم

۴- کتاب مدیریت روابط عمومی ( روش های نوین تبلیغ ) – جلد چهارم

بوده  و جلد اول کتاب مدیریت روابط عمومی (فنون،وظایف،عملکرد) منتشر و در اختیار علاقمندان حوزه ارتباطات و روابط عمومی کشور قرار گرفت.