دکتر محمدرضا حقیقی مدیر مسول و صاحب امتیاز پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم
گردش مالی فیلترینگ ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است ۰۷ خرداد ۱۴۰۲

گردش مالی فیلترینگ ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// گردش مالی فیلترینگ ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است

چت‌جی‌پی‌تی ۵ دنیا را تغییر می‌دهد ۰۷ خرداد ۱۴۰۲

چت‌جی‌پی‌تی ۵ دنیا را تغییر می‌دهد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// چت‌جی‌پی‌تی 5 دنیا را تغییر می‌دهد

نگاه‌کردن به عکس غذا در اینترنت از پرخوری جلوگیری می‌کند؟ ۰۷ خرداد ۱۴۰۲

نگاه‌کردن به عکس غذا در اینترنت از پرخوری جلوگیری می‌کند؟

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// نگاه‌کردن به عکس غذا در اینترنت از پرخوری جلوگیری می‌کند؟

کشف یک آنتی بیوتیک جدید با کمک هوش مصنوعی ۰۶ خرداد ۱۴۰۲

کشف یک آنتی بیوتیک جدید با کمک هوش مصنوعی

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// کشف یک آنتی بیوتیک جدید با کمک هوش مصنوعی

کاهش شکاف دیجیتال با برابری در حکمرانی داده ۰۶ خرداد ۱۴۰۲

کاهش شکاف دیجیتال با برابری در حکمرانی داده

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// کاهش شکاف دیجیتال با برابری در حکمرانی داده

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مزیت‌های نسبی کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایجاب می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در این بخش انجام شود. ۰۵ خرداد ۱۴۰۲

مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: مزیت‌های نسبی کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایجاب می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در این بخش انجام شود.

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// مدیر عامل بانک رفاه کارگران تأکید کرد ضرورت ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی

سازمان بین‌المللی هوش مصنوعی ایجاد شود ۰۳ خرداد ۱۴۰۲

سازمان بین‌المللی هوش مصنوعی ایجاد شود

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم://  سازمان بین‌المللی هوش مصنوعی ایجاد شود

موج مرموز فعالیت در مغز افراد در حال مرگ شناسایی شد ۰۱ خرداد ۱۴۰۲

موج مرموز فعالیت در مغز افراد در حال مرگ شناسایی شد

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// موج مرموز فعالیت در مغز افراد در حال مرگ شناسایی شد

چطور کسب و کارهای کوچک از اینترنت فیبر‌نوری سود می‌برند؟ ۰۱ خرداد ۱۴۰۲

چطور کسب و کارهای کوچک از اینترنت فیبر‌نوری سود می‌برند؟

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// چطور کسب و کارهای کوچک از اینترنت فیبر‌نوری سود می‌برند؟

اینستاگرام رقیب جدید توییتر را عرضه می‌کند ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

اینستاگرام رقیب جدید توییتر را عرضه می‌کند

پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم:// اینستاگرام رقیب جدید توییتر را عرضه می‌کند